Thoughts of “Tempest” – album review, 10th of September 2012

Where to start? Should one base the review of the book »Tempest,« on the movie »Tempest« that you can imagine when you close your eyelids, or the Americana album »Tempest«? Should you write long or short? Should you write short and tabloid, or should you write everything you have on your mind? Distant cool or … Continue reading Thoughts of “Tempest” – album review, 10th of September 2012

“Tempest”, Bob Dylan, 2012

Hvor skal man starte? Skal man basere omtalen på boken »Tempest«, basert på teksten, på filmen »Tempest« som man ser når man lukker øyenene, eller på americana-albumet »Tempest«? Skal man skrive langt eller kort? Skal man være tabloid, eller skal man skrive alt man har på hjertet eller stream-of-consciousness? Skal man være avmålt kul eller … Continue reading “Tempest”, Bob Dylan, 2012