“Forever John” – John Prine i Konserthuset, Oslo, 9.2.2020.

"Das Konsert an sich" & "Das Konsert für mich", kan som kjent være to helt forskjellige ting – eller kan det egentlig det?På samme måte som musikk i sin alminnelighet kan treffe oss ulike steder i kroppen, hjertet eller hodet om vi er tjue eller femti, bærer «für mich» en sannhet som vanskelig kan diskuteres … Continue reading “Forever John” – John Prine i Konserthuset, Oslo, 9.2.2020.