Brødre i blodet – Karpe Diem i Spektrum, 21. april 2017

Samme hvor høyt scenen flyver, samme hvor raskt laseren tegner, samme hvor mange taktfaste purker som løfter geværene, samme hvor kompleks mosaikken av videospill, lyd, lyd, lyd, bilder, bilder, bilder, bilder og synsinntrykk er, hvor suggererende rytmen er, så slutter konserten aldri å handle om to gutter fra Oslo, løpende rundt med føttene trygt plantet … Continue reading Brødre i blodet – Karpe Diem i Spektrum, 21. april 2017