“Tempest”, Bob Dylan, 2012

Hvor skal man starte? Skal man basere omtalen på boken »Tempest«, basert på teksten, på filmen »Tempest« som man ser når man lukker øyenene, eller på americana-albumet »Tempest«? Skal man skrive langt eller kort? Skal man være tabloid, eller skal man skrive alt man har på hjertet eller stream-of-consciousness? Skal man være avmålt kul eller … Continue reading “Tempest”, Bob Dylan, 2012